Website in onderhoud


Vrienden van ’t Lange Land Ziekenhuis

Iedere inwoner van Zoetermeer kent ’t Lange Land Ziekenhuis. Het is één van de belangrijkste voorzieningen in onze stad. Het ziekenhuis is voor onze gezondheidszorg een onmisbare schakel. Soms voor een kort medisch onderzoek, soms voor een vitale behandeling; kort of langdurend.

Het budget van een ziekenhuis wordt gevormd door landelijke financiering. Dat is voldoende om de behandeling, verpleging en verzorging van patiënten te kunnen bekostigen. Om juist dat beetje extra te bieden aan de patiënten, is niet genoeg geld beschikbaar.

Daarom is de Stichting Vrienden van ‘t  Lange Land Ziekenhuis opgericht. Het doel is om extra middelen te verkrijgen, zodat het verblijf van patiënten en bezoekers, in niet altijd gemakkelijke omstandigheden, wordt veraangenaamd.  Zo hebben de Vrienden  van ‘t  Lange Land Ziekenhuis  verschillende projecten tot stand gebracht.

 


Contact

Tel. : +31 654 908 301
E-mail: info@vriendenlangeland.nl