ANBI-status

Stichting ‘Vrienden van het LangeLand Ziekenhuis’ is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent onze donateurs belastingvoordelen genieten.

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar

Giften en schenkingen die onze donateurs doen, kunnen onder voorwaarden worden afgetrokken van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Dit doen zij in hun jaarlijkse belastingaangifte. ‘Stichting Vrienden van Het LangeLand Ziekenhuis’ is bovendien vrijgesteld van schenk- of erfbelasting. Dit betekent dat wij geen belasting hoeven te betalen over ontvangen schenkingen of nalatenschappen.


Algemene gegevens

Statutaire naam: Vrienden van ’t LangeLand Ziekenhuis
RSIN/Fiscaal nummer: 8113 22 130
Website adres: vriendenlangeland.nl
E-mail: info@vriendenlangeland.nl
Adres en Postadres: Jamaica 7
Postcode: 2721 KR
Plaats: Zoetermeer
Kvk nummer: 41157029

Doelstelling

Doel van Stichting Vrienden van ’t LangeLand Ziekenhuis (PDF, 102KB)

Beleidsplan

Beleidsplan van Stichting Vrienden van ’t LangeLand Ziekenhuis (PDF, 311KB)

Bestuur

Voorzitter: Hilbrand Nawijn
Penningmeester: Norbert Jansen
Secretaris: Bert Broekman
Fondsenwerving: Roy Palm
Communicatie: Laetitia Simonis

Beloningsbeleid

N.v.t.

Verslag Activiteiten

Zie gerealiseerde projecten.

Financiële verantwoording

Balans- en Resultatenrekening 2014 (PDF)

Balans- en Resultatenrekening 2015 (PDF)

Balans- en Resultatenrekening-2016 en Toelichting-Balans-en-Resultatenrekening-2016 (PDF)