ANBI-status

Stichting ‘Vrienden van ’t Lange Land Ziekenhuis’ is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent onze donateurs belastingvoordelen genieten. Dat maakt het steunen van ‘De Vrienden’ ook aantrekkelijk voor bedrijven die Maatschappelijk verantwoord willen ondernemen.

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar

Giften en schenkingen van onze donateurs, kunnen onder voorwaarden worden afgetrokken van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Stichting ‘Vrienden van ’t Lange Land Ziekenhuis’ is bovendien vrijgesteld van schenk- of erfbelasting. Dit betekent dat wij geen belasting hoeven te betalen over ontvangen schenkingen of nalatenschappen.


Algemene gegevens

Statutaire naam: Vrienden van ’t LangeLand Ziekenhuis
RSIN/Fiscaal nummer: 8113 22 130
Website adres: www.vriendenlangeland.nl
E-mail: info@vriendenlangeland.nl
Adres en Postadres: Jamaica 7
Postcode: 2721 KR
Plaats: Zoetermeer
Kvk nummer: 41157029

Doelstelling

Doel van Stichting Vrienden van ’t LangeLand Ziekenhuis (PDF, 102KB)

Beleidsplan

Het beleidsplan wordt momenteel geactualiseerd (maart 2019)

Bestuur

Voorzitter: Hilbrand Nawijn
Penningmeester: Marc van der Veen
Secretaris: Bert Broekman
Fondsenwerving en PR: Bart Bakker
Lid: Flip Huisman

Beloningsbeleid

N.v.t.

Verslag Activiteiten

Zie gerealiseerde projecten.

Financiële verantwoording

Balans- en Resultatenrekening 2018

Balans- en Resultatenrekening 2017

Balans- en Resultatenrekening-2016 en Toelichting-Balans-en-Resultatenrekening-2016

Balans- en Resultatenrekening 2015

Balans- en Resultatenrekening 2014