vriendenLangeland-Bestuur 2016 2

Het bestuur van de Stichting Vrienden bestaat momenteel uit zes leden:

Voorzitter: Hilbrand Nawijn
Penningmeester: Norbert Jansen
Fondsenwerving: Roy Palm
Communicatie: Laetitia Simonis
Secretaris: Bert Broekman