Koop een kerstbal en steun onze patiënten die een chemokuur moeten ondergaankerstballen-blauw-wit

Ook dit jaar plaatsen we in december een mooie kerstboom in onze centrale hal. En die vraagt natuurlijk om versiering.

Wilt u hieraan meehelpen en tegelijkertijd ons ziekenhuis steunen? Dat kan! U kunt namelijk één of meer kerstballen in deze boom laten hangen. Als u dat wilt, voegen we uw eigen eindejaarwens daarbij. De opbrengst van deze actie gaat naar onze patiënten die een chemokuur ondergaan.

Het vernemen van de diagnose kanker is een schokkende ervaring. Angst en onzekerheid maakt deze periode tot een zeer heftige en emotionele tijd voor zowel de patiënt als hun naasten. Een van de behandelingen bij kanker is het toedienen van chemotherapie. Zeker tijdens deze behandelingen is het voor de patiënten juist belangrijk dat zij zich comfortabel en op hun gemak/ thuis voelen in het ziekenhuis. Het LangeLand Ziekenhuis beschikt over 2 speciaal ingerichte chemokamers waar chemotherapie wordt toegediend. Hier zijn ook speciale oncologieverpleegkundigen werkzaam.

De huidige chemokamers hebben voornamelijk een klinische uitstraling, ofwel er mist een huiselijke uitstraling en het comfort voor de patiënt en familie kan in een aantal opzichten zeker nog verbeterd worden. Samen met u kunnen we hiervoor zorgen.

Wilt u meedoen?

De kosten zijn drie euro per kerstbal. U kunt ter plaatse sponsoren en het geld contant doneren. Steunt u liever langs de digitale weg? Dat kan uiteraard ook. Maakt u in dat geval een bedrag (van drie euro of een veelvoud hiervan) over op het rekeningnummer van de Stichting Vrienden van ’t Lange Land Ziekenhuis. Dit kan ook via onderstaande formulier.

Het rekeningnummer is NL76 INGB 0006 459 337 ten name van Stichting Vrienden van ’t Lange Land Ziekenhuis. Vermeldt u hierbij dat het gaat om de Kerstboomactie. 

De actie loopt tot 9 januari. Onze dank voor uw steun is bij voorbaat groot!