Mexican_Toys

In het LangeLand ziekenhuis is de mogelijkheid om ouders te begeleiden tijdens de opname met video. Dit noemen we video-interactiebegeleiding. Aandacht voor de lichaamstaal van het kind en het contact met ouders en kind is hierbij belangrijk. Maar de apparatuur voor deze behandeling was zeer verouderd. Twee videocamera’s (die nog met videocassettebandjes werkten) en een TV waarop de videobeelden terug gekeken moest worden waarbij het geluid niet meer werkte.

Als Vrienden van ’t LangeLand zijn we gevraagd om bij te dragen aan nieuwe apparatuur om deze behandeling voort te kunnen zetten. En met dank aan de opbrengt van de Polderloop hebben wij dit project kunnen realiseren.

Wat is het doel van video-interactiebegeleiding?
Door het gebruik van video is het mogelijk geworden beeld voor beeld te bekijken en te zien wat er gebeurt in het contact zowel verbaal als nonverbaal. Kinderen geven met verschillende houdingen, bewegingen en mimiek aan, wat ze wel of niet prettig vinden. Ouders reageren op deze signalen. De signalen van het kind zijn soms lastig te herkennen. Met video-opnamen worden als het
ware deze momenten vergroot en wordt het mogelijk dat de ouders de emoties/gemoedstoestand van het kind beter begrijpen en hierop kunnen inspelen.

Hoe werkt video-interactiebegeleiding?
Een verpleegkundige of pedagogisch medewerker, die hiervoor speciaal is opgeleid, maakt een korte video-opname van het kind, bijvoorbeeld tijdens de verzorging, het eten of spelen. Zij bekijkt deze video-opname later met de ouders terug en laat aan de hand van deze beelden zien, welke signalen het kind geeft en waarop het kind goed reageert. Deze signalen zijn soms zo minimaal of gaan zo vlug, dat ze zonder het beeld voor beeld terugkijken en stilzetten van de video, moeilijk te zien zijn. Videobeelden maken de
interactie zichtbaar en ouders kunnen het effect zien wat het op hun kind heeft.