Het interieur en de bouw CT ruimte is van invloed op het welbevinden van patiënt en personeel. Een plafond met uitzicht op de buitenlucht en daglichtsimulatie is zowel sfeervol als efficiënt.
Een patiënt op zijn gemak in de CT ruimte zal een scan meer ontspannen ondergaan. Ook heeft zorgpersoneel baat bij een prettige werkomgeving.

Gelukkig is dit project gerealiseerd mede door de kerstbalactie van afgelopen 2015 en met de gulle inbreng van onze sponsoren en donateurs.