groepsfoto-langeland-ziekenhuis-2

Steun 't LangeLand Ziekenhuis!

Steun het LangeLand….!

Langs deze weg doet het bestuur van stichting ‘Vrienden van ’t Lange Land’ aan de leden en relaties van Floravontuur een verzoek toekomen voor financiële ondersteuning voor de patiënten en bezoekers van het LangeLand Ziekenhuis.

Iedere inwoner van Zoetermeer kent het LangeLand Ziekenhuis. Het is één van de belangrijkste voorzieningen in de stad en een onmisbare schakel in de gezondheidszorg. Veel Zoetermeerders en inwoners van omliggende gemeenten krijgen te maken met het ziekenhuis. Soms voor een kort medisch onderzoek en soms voor een  (dag)behandeling of operatie

Budget

Het budget van het ziekenhuis wordt gevormd door landelijke financiering. Dat wordt gebruikt om de behandeling, verpleging en verzorging van patiënten te bekostigen. Om de patiënten en de bezoekers extra faciliteiten en het nodige comfort te bieden is echter te weinig geld beschikbaar.

Bestuur

Daarom is stichting Vrienden van ‘t Lange Land Ziekenhuis destijds opgericht. Het bestuur bestaat uit voorzitter Hilbrand Nawijn, Rolien van Groeningen, Bart Bakker (fondsenwerving), Marc van der Veen (penningmeester) en Bert Broekman (secretaris).

Doel

Ons doel is om extra middelen te verkrijgen, zodat het verblijf van patiënten en bezoekers, in niet altijd makkelijke omstandigheden, wordt veraangenaamd.. Zo hebben de Vrienden van ‘t Lange Land Ziekenhuis in de afgelopen jaren verschillende projecten tot stand gebracht. Maar gezien de ontwikkelingen waar het ziekenhuis momenteel mee te maken heeft, mede als gevolg van het Corona-virus, zijn er nieuwe middelen en faciliteiten nodig waar patiënten en bezoekers bij gebaat zouden zijn”.

De bestuursleden zijn graag bereid om hun verzoek mondeling toe te lichten bij uw bedrijf.

Voor informatie kunnen ondernemers mailen naar b.bakker@vriendenlangeland.nl of
bellen met 06 506 171 22.

Laatste Nieuws en Projecten

Camera’s voor babyafdeling

Op de kinderafdeling van het LangeLand zijn, mede dankzij een donatie van ‘De Vrienden’, een tiental nieuwe camera’s plus bijbehorende software in gebruik genomen. Ouders, familieleden en vrienden kunnen zodoende…

Lees verder

1300 zaken snoepgoed en chocoladeletters

De collega’s van de afdeling Communicatie hebben samen met collega Patrick Stoute van de SEH, vrijwilliger Guus Haak en de bestuursleden Hilbrand Nawijn en Bart Bakker 1300 (!) grote zakken…

Lees verder

Nieuw: ‘Bevallen in bad in het LangeLand’

Het LangeLand Ziekenhuis beschikt vanaf medio november over een speciaal opblaasbaar bevalbad, dat mogelijk is gemaakt dankzij een donatie van de stichting ‘Vrienden van ’t LangeLand’. Van het bevalbad kan…

Lees verder