Vrienden van ’t Lange Land Ziekenhuis

Het LangeLand is van ons allemaal

Iedere inwoner van Zoetermeer kent het LangeLand Ziekenhuis. Het is één van de belangrijkste voorzieningen in onze stad en een onmisbare schakel in onze gezondheidszorg. We maken er bijna allemaal gebruik van: soms voor een kort medisch onderzoek, soms voor een vitale behandeling.

Beperkt budget

Het budget van een ziekenhuis wordt gevormd door landelijke financiering. Dat is voldoende om de behandeling, verpleging en verzorging van patiënten te bekostigen. Om juist dat beetje extra te bieden aan patiënten, is te weinig geld beschikbaar.

Vriendschap maakt beter

Daarom is de Stichting Vrienden van ‘t  Lange Land Ziekenhuis opgericht. Ons doel is om extra middelen te verkrijgen, zodat het verblijf van patiënten en bezoekers, in niet altijd gemakkelijke omstandigheden, wordt veraangenaamd.  Zo hebben de Vrienden van ‘t Lange Land Ziekenhuis verschillende projecten tot stand gebracht. Bekijk ze nu op de pagina Gerealiseerde Projecten.

Ik word een vriend

Zeker in de huidige tijd van minder financiële middelen zijn de Vrienden van ’t Lange Land Ziekenhuis belangrijk voor onze kinderafdeling. Van de giften die zijn weten te realiseren worden spullen aangeschaft die het verblijf van kind en ouders in het ziekenhuis aangenamer maken.

Dayenne Oele

Zorg Manager Kindergeneeskunde Lange Land Ziekenhuis

 

Onze bedrijfssponsors