Het bestuur van de Stichting Vrienden bestaat momenteel uit vijf leden:

Voorzitter: Hilbrand Nawijn
Penningmeester: Marc van der Veen
Fondsenwerving en PR: Bart Bakker
Secretaris: Bert Broekman
Lid: Flip Huisman