Contact

Voorzitter
Hilbrand Nawijn

Secretaris
Bert Broekman

Penningmeester
Marc van der Veen

Adviseur
Jeanette Koster (Communicatiemanager LangeLand Ziekenhuis)

Correspondentieadres
Vrienden van ‘t LangeLand
Tiberstroom 26
2721 CN Zoetermeer

Algemeen mailadres:
info@vriendenlangeland.nl

Het LangeLand Ziekenhuis
Toneellaan 1
2725 NA Zoetermeer