Disclaimer2021-09-07T23:06:25+02:00

Disclaimer

De website van Stichting Vrienden van ‘t Lange Land Ziekenhuis is met grote zorg samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht voor de website van Stichting Vrienden van ‘t Lange Land Ziekenhuis, kan het voorkomen dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Aansprakelijkheid

Stichting Vrienden van ‘t Lange Land Ziekenhuis sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website van Stichting Vrienden van ‘t Lange Land Ziekenhuis of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website van Stichting Vrienden van ‘t Lange Land Ziekenhuis te kunnen raadplegen.

Stichting Vrienden van ‘t Lange Land Ziekenhuis mag de website naar eigen inzicht en op ieder moment aanpassen. Stichting Vrienden van ‘t Lange Land Ziekenhuis is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze aanpassingen. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen, waarvoor Stichting Vrienden van ‘t Lange Land Ziekenhuis geen aansprakelijkheid kan aanvaarden.

Op de website van Stichting Vrienden van ‘t Lange Land Ziekenhuis staan links naar websites van derden. Stichting Vrienden van ‘t Lange Land Ziekenhuis is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Auteursrechten

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie op de website van Stichting Vrienden van ‘t Lange Land Ziekenhuis blijven te allen tijde voorbehouden aan Stichting Vrienden van ‘t Lange Land Ziekenhuis. Gebruik is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Stichting Vrienden van ‘t Lange Land Ziekenhuis.

Laatste Nieuws en Projecten

Bekijk alle berichten
Ga naar de bovenkant